7. Sira (Biografija) Allahovog Poslanika – Zahtjevi mnogobožaca Meke