26. Sira (Biografija) Allahovog Poslanika – Bitka na Hunejnu