Pušenje je HARAM – dokazi u Kuranu, Hadisu i stavu Uleme