Umdetul Ahkam

Umdetul Ahkam – dr. Safet Kuduzović Ko želi da uči propise od nijjeta, tahareta (čistoće), abdesta, gusula, tejemuma, namaza, namaza u džematu, namaza musafira…kroz ČETIRI PRAVNE ŠKOLE neka presluša pažljivo ove dersove. Šejh je obradio ovu tematiku na jednostavan način. Ima oko 130 mp3 predavanja, mogu se poskidati. Ova sporedna hadiska zbirka ima u sebi […]

Pogledaj više