On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.

On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.   Preuzmite ovo učenje Kur'ana u mp3 formatu ovdje On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.mp3   Poslušajte i preuzmite i ostala odabrana učenja Kur'ana ovdje

Pogledaj više