ZAŠTO POSTOJIMO? dokumentarni film

Ljudske civilizacije su kroz historiju pa do danas uvijek sebi postavljale životna pitanja. Odakle dolazimo? Koja je naša svrha postojanja? Šta se dešava nakon smrti? Dokumentarni film ZAŠTO POSTOJIMO postepeno odgovara na ključna životna pitanja eliminirajući sve nemogućnosti dajući za to evidentne racionalne dokaze te na kraju ostavljajući prostora samo za jednu mogućnost i suštinsku […]

Pogledaj više