Abdest

Namaz Poslanika s.a.v.sNAMAZ PO SUNNETU POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S
ONAKO KAKO JE TO POJASNIO DR. SAFET KUDUZOVIC U SVOJOJ KNJIZI:
“SVOJSTVA POSLANIKOVOG NAMAZA od abdesta do zikra” (prosireno izdanje)

Uzviseni Allah kaze:

“O vjernici, kada zelite namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, i po glavama svojim potarite, i noge svoje do iza clanaka (operite).” (prijevod znacenja El-Maide, 6) Odluka za abdest (nijjet)

Nijjet je uslov za valjanost abdesta po misljenju izrazite vecine islamskih pravnika. Nema pouzdanih dokaza od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ni od ashaba, niti od imama (prvih generacija) da su izgovarali nijjet rijecima. Znaci, ne postoje serijatski dokazi o izgovoru nijjeta rijecima. Jezicko znacenje nijjeta je cvrsta odluka srcem na nesto, kako to definisu islamski ucenjaci. Propis izgovaranja Allahova imena (bismille) prije uzimanja abdesta

Kao rezime ovog pravnog pitanja korisno je spomenuti odabrano misljenje imama Ebu-Ubejda, koji kaze: “Ne smatram da iko treba izostaviti bismillu prije abdesta. Ponekad iz zaborava ne spomenem Allhovo ime prije abdesta, pa ga ponovim izgovarajuci bismillu. Medjutim, ovim ne obavezujem nikoga da me slijedi, niti smatram da su namaz i abdest pkvareni onome ko ne izgovori bismillu.” Pravljenje vecih vremenskih pauza prilikom uzimanja abdesta

Ako bi se desilo da covjek napravi duzi prekid pri uzimanju abdesta bilo iz potrebe, zaborava ili namjerno, njegov abdest bi bio ispravan, iako je prece ne ciniti ih. Pranje ruku (saka)

Pranje ruku (saka) prije uzimanja abdesta je sunnet. Dokaz tome su mnogobrojni hadisi u kojima se opisuju svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, abdesta. Ako su ruke prljave onda je pranje obavezno. Ispiranje usta i nosa

Nakon pranja ruku do zglobova ispiraju se usta i nos. Voda se donosi do usta i nosa desnom, a nos se ispire lijevom rukom. Ispiranje usta se cini pokretanjem vode u usnoj supljini, zatim izbacivanjem vode iz usta. Ispiranje nosa cini se usmrkivanjem vode u nosne supljine, zatim se ponovnim ismrkivanjem voda tjera napolje. Ispiranje usta i nosa cini se iz jednog poteza.

Ucenjaci cetiri pravne skole smatraju da je pohvalno, osim postacu, ispirati nos punim intenzitetom. Pri abdestu pocinje se sa desne strane

Od Aise, r.a., majke pravovjernih, prenosi se da je rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, volio je pocinjati s desna prilikom obuvanja, uredjivanja svoje kose, ciscenja (uzimanja abdesta i gusula) i u svim drugim poslovima. Pranje lica

Uzviseni Allah kaze: “O vjernici, kada zelite namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite.” (prijevod znacenja El-Maide, 6) Ovo je jasna Allahova naredba vjernicima da se prije namaza operu, a u sastavni dio toga ulazi pranje lica, po konsenzusu ucenjaka.
Lice, po misljenju apsolutne vecine ucenjaka cetiri pravne skole, pocinje od vrha cela do vrha brade (isturenog dijela donje vilice) i od jednog uha do drugog. Pranje ruku – podlaktica

Uzviseni Allah kaze: “I ruke svoje do iza lakata operite…”
Podlaktica u jezickom znacenju obuhvata ruku od lakta do vrhova prstiju. Pranje ruku sa dijelom nadlaktica i pranje nogu sa dijelom potkoljenica je sunnet i nema nista jasno i vjerodostojno da oponira tome. Potiranje glave (jednom)

Potiranje glave je elementarni dio (rukn) abdesta, sto znaci da ne vrijedi abdest onome ko ne potare glavu. Ovo je jedinstven stav islamskih ucenjaka. Pored razilazenje, oko povrsine potiranja glave, svi islamski ucenjaci su slozni da je bolje i potpunije potirati cijelu glavu. Ako neki sitni dijelovi glave ostanu ne potrani nesmeta, takodjer nije potrebno potirati kosu koja pada mimo duzine glave.

Tri su nacina potiranja po glavi, kapi i pokrivacu:

1. Poceti potiranje od prednjeg dijela glave, a zavrsiti kod potiljka, te potiruci vratiti ruke do mjesta sa kojeg se pocne.
2. Poceti potiranje po prednjem dijelu glave i nastaviti potiranje po kapi.
3. Potirati po pokrivacu glave – mesh Potiranje usiju

Potiranje usiju je sunnet i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili neko od ashaba, nisu nikada ostavili potiranje usiju pri abdestu. Usi se potiru kaziprstima sa unutrasnje a palcima sa vanjske strane. Potiranje usiju se vrsi odma nakon potiranja glave bez uzimanja nove vode. Onaj ko uzme novu vodu za potiranje usiju njegovo potiranje ce biti validno po konsenzusu islamskih ucenjaka.

Vrat se ne potire prilikom abdesta. Pranje nogu

Pranje nogu je elementarni dio (rukn) abdesta. Noge se peru prolazenjem izmedju prsta i pranjem kompletnog stopala sa clancima. Prilikom ciscenja izmedju noznih prstiju pocinje se od malog prsta desne a zavrsava kod malog prsta lijeve noge, i to malim prstom lijeve ruke. OSTALO VEZANO ZA ABDEST

Redosljed: Islamski ucenjaci su slozni da je bolje slijediti redosljed uzimanja abdesta, jer je takav abdest ispravan po konsenzusu islamskih ucenjaka, dok u protivnom postoji razilazenje oko njegove ispravnosti, a Allah najbolje zna.

Potiranje vrata: Sejhul-islam Ibn Tejmijje kaze: “Nema ni jednog ispravnog hadisa da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potirao svoj vrat pri uzimanju abdesta.” Isto ovo smatraju sejhul-islam Ibn-Kajjim, imam Nevevi, Sevkani, Ebu-Tajjib Abadi i stalni kolegij za islamsko misionarstvo.

Prolazenje prstima kroz bradu: Ovaj postupak imam Ebu-Jusuf, safijski ucenjaci i, po odabranom misljenju, hanbelijski pravnici, smatraju sunnetom, dok Ebu-Hanife i Muhammed smatraju da je to samo dozvoljeno (dzaiz). Imam Malik smatra da ovaj postupak nije legitimno ciniti.

Upotreba misvaka: Ucenjaci cetiri pravne skole smatraju sunnetom upotrebu misvaka pri abdestu (ispiranju usta).

Pranje po tri, po dva ili po jedanput: Moze i po tri i dva i jedanput, najpotpunije je prati po tri puta, stim sto je lijepo ponekad prati i po dva puta i jednaput radi ocuvanja sunneta.

Rasipanje vode: Uzviseni Allah kaze: “I ne rasipaj mnogo, zaista su rasipnici braca sejtanova.” (El-Isra, 26-27)

Pomjeranje prstena: Prsten se mora pomjeriti kako bi voda dospjela ispod njega, u protivnom ispravnost abdesta je upitna.

Dove prilikom uzimanja abdesta: U serijatskim izvorima nema validnih dokaza koji obavezuju na ucenje dova pri uzimanju abdesta. Sejhul-islam Ibn-Kajjim kaze: “Sve dove koje se uce za vrijeme abdesta su apokrifne (lazne). Sejh Muhammed es-Sukajri kaze: “Svi hadisi u kojima se navode odredjene dove za abdest su lazni”

Posusivanje poslije abdesta: Nema zabrane, dozvoljeno je (mubah)

Potiranje po mestvama i carapama: To je sunnet i ne smije se negirati. Nema razlike u potiranju po mestvama ili po carapama (debljim ili tanjim). Uslov za potiranje po mestvama i carapama je da su obuvene nakon propisno uzetog abdesta sa opranim nogama i da pokrivaju clanke. Ne smeta ako su pocijepane ali da samostalno stoje na nogama. Vecina ucenjaka smatra da treba potrati veci dio gornjeg dijela stopala samo jednom. Putnik moze potirati po mestvama i carapama tri dana i noci, a onaj koji boravi u svom mjestu prebivalista jedan dan i noc.

Pricanje prilikom uzimanja abdesta: Nije zabranjeno pricati prilikom uzimanja abdesta. DOVE POSLIJE ABDESTA

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VE ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.
(Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik)

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU, ALLAHUMME-DŽALNI MINET-TEVVABINE VE DŽALNI MINEL-MUTETAHIRI.
(Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha Koji nema sudruga u vlasti i svjedocim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. Allahu moj ucini me od onih koji se cesto kaju i cesto ciste)

SUBHANEKE-LLAHUMME VE BIHAMDIKE EŠHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE.
(Slavljen neka si Ti, Allahu moj, Tebi svaka hvala pripada. Svjedocim da nema drugog boga osim Tebe. Tebe za oprost molim i Tebi se kajem)

ALLAHUMME-GFIR LI ZENBI! VE VESSIA LI FI DARI! VE BARIK LI FI RIZKI!
(Allahu moj, oprosti mi grijehe moje! Dom moj prostranim ucini! Daj mi bereket u opskrbi mojoj!