Mr. Abdul Nasir Jangda

BIOGRAFIJA

Abdul Nasir Jangda je osnivač i direktor Instituta Qalam.

Rođen je i podignut u području Dalasa. Kada je imao 10 godina, otišao je u Karačiju u Pakistan na hifz Kur'ana. Briljirao je u pamćenju i zapamtio cijeli Kur‘an za manje od godinu dana. Zatim se vratio kući i nastavio školovanje. Po završetku srednje škole, vratio se u Karačiju da proučava Alim kurs u džamiji Binoria. Završio je rigorozni program od 7 godina 2002. godine na vrhu svoje klase i brojnim iđazama-licencama u raznim islamskim naukama. Pored Alim kursa istovremeno je završio i B.A. i M.A. na arapskom jeziku na Univerzitetu Karači. Završio je i magisterij iz islamskih studija sa Univerziteta u Sindhu.

Predavao je arapski jezik na Univerzitetu u Teksasu u Arlingtonu od 2005. do 2007. godine. Bio je savjetnik za instruktore i nastavne programe za različite islamske škole i islamske studije. Služio je kao imam na Colleyville Masjidu u Dalasu 3 godine. Član je osnivača i predsednik Islamskog centra Mansfield. Njegova putujuća škola pod imenom “Meaningful Prayer” putujući kroz zemlju nauĉila je hiljade studenata na globalnom nivou.


Njegovi najnoviji projekti uključuju Quran Intensive (ljetnji program koji se fokusira na arapsku gramatiku i Tafsir), predavanja o Kuranskoj analizi, Khateeb trening, hronologija Poslanikove biografije na www.qalaminstitute.org i lično mentorisanje i učenje njegovih studenata na Qalam Seminaru.

FACEBOOK PROFIL


 

 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)

Uplevel BACK