Abdurraheem Green

BIOGRAFIJA
Ima 33-godine, rodjen je u britanskoj porodici u Darussalamu u Tanzaniji 1964. Skolovao se u poznatoj Rimokatolickoj monaskoj skoli Ampleforth College a zatim otisao na studij povijesti na Sveucilistu u Londonu. Medjutim, on je napustio svoje obrazovanje nedovrseno. Bio je nezadovoljan s krscanstvom, jos od svoje osme godine. Praktikovao je budizam gotovo tri godine, iako ga nikada nije formalno prihvatio. Njegova studija o Plemenitom Kur'anu odmah ga je privukla u Islam i on presao na islam 1988. Od tada se bavi Daw'om u Britaniji.

FACEBOOK STRANICA I NOVOSTI 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)