Hfz. Prof. Abdurrahman Kuduzović

 BIOGRAFIJA:

Diplomirao fikh (pravo) na Islamskom univerzitetu u Medini
Živi u Sarajevu

 

 

FACEBOOK STRANICA I NOVOSTI


 

 


 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)