Kur'anske i Poslanikove s.a.v.s Mudžize – hfz. mr. Ahmed Bukvić

Serijal predavanja na temu “Kur'anske i Poslanikove salallahu alejhi ve sellem Mudžize”

Predavač: hfz. mr. Ahmed Bukvić

(za slušanje i preuzimanje klik na link ispod, a zatim na strelicu na desnoj strani)

(koristite google chrome)