Prof. Arif Oruč

 

BIOGRAFIJA

Rođen je u Zenici gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, kao maloljetnik se priključio Armiji Bosne i Hercegovine i stao u odbranu naše domovine. Nakon agresije posvećuje se islamskom misionarstvu – davi kojom se bavi duže od 20 godina. Bio je član i daija u organizaciji “Aktivna Islamska Omladina”, u periodu nastanka organizacije “Oaza” bio je njen predsjednik i postavio njene temelje. Duže od 15 godina bavi se izučananjem tematike “Zaštita od džinna i šejtana”.

FACEBOOK PROFIL NOVOSTI I OBJAVE


 

Od ovog predavača:

 

 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)