Propisi vezani za imetak čovjeka prije smrti – prof. Bilal Dervišić

Serijal predavanja na temu “PROPISI VEZANI ZA IMETAK ČOVJEKA PRIJE SMRTI”

Predavač: prof. Bilal Dervišić

Vakuf, Poklon, Davanje nečega na doživotno korišćenje, Davanje u vlasništvo onome ko zadnji umre, Vasijet

 

 

ZA PREUZIMANJE KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)