DOKUMENTARNI FILM TOMAŠICA GROBNICA FUDBALERA -Tomašica A Graveyard for Football Players

DOKUMENTARNI FILM TOMAŠICA GROBNICA FUDBALERA -Tomašica A Graveyard for Football Players

„TOMAŠICA, GROBNICA FUDBALERA“, dokumentarni film autora Avde Huseinovića. Film svjedoči o ubijenim fudbalerima sa Mataruškog brda (opština Prijedor) u ljeto 1992.godine. Riječ je o nezapamćenom zločinu u kojem je za nekoliko mjeseci u julu 1992.godine ubijeno oko 200 bivših fudbalera ovog kraja.

 

Preuzmite film na linku ispod

DoumentarniFilmTomasicaGrobnicaFudbalera-tomashicaAGraveyardForFootballPlayers.mp4      453.7M