Hfz. Dževad Gološ

Dzevad Golos

BIOGRAFIJA
Rođen je 1981. godine u Mostaru. Završio je Karadzoz-begovu medresu. Hafiz je Kur´ana plemenitog na deset kiraeta. Studirao je u Damasku na odsjeku el Azhera, a potom je diplomirao u Kairu na univerzitetu el Azher, fakultetu usulu din, odsjek hadis. Pored predavanja hafiz je koristio svaku priliku u potrazi za znanjem te je tako obisao mnoga mjesta posječujući istaknute alime od kojih je uzimao znanje. Od mnogih učenjaka, posebnu pažnju plijene: muhaddis, šejh Abdulkadir Arnaut,rahimehullah, od koga je najviše naučio tokom školovanja u Damasku i koji je najviše ostavio uticaja na njega.Šejh Kurejm Radzih, šejh svih karija Šama, pred kim je proučio prvo hatmu po rivajetu hafsa, a potom hatmu po deset kiraeta, te se od šejh Kurejma okoristio mnogo i iz drugih nauka, a posebno iz oblasti arapskog jezika i tefsira.Šejh Abdurrahman Berrak – čije poznavanje akaida ga čini jednim od vrhunskih poznavalaca ovog segmenta i nezaobilaznom stanicom po ovom pitanju, pred njim je čitao kitabu Tevhid.
Također se okoristio predavanjima kojima je povremeno prisustvovao kod poznatih šejhova poput šejha Abdulmuhsin ´Abbada, šejha Abullah Gunejmana, i mnogi drugi.
Po dolasku u BiH aktivno se uključio na polju da´we, osnovao je školu Kur`ana (Darul Kur`an) sa sjedištem u Mostaru i kroz tu organizaciju podučavao veliki broj polaznika ispravnom učenju Kur´ana. Mnogo je aktivan na polju da´we tako da hafiz u mnogim gradovima drži predavanja u kojima, na sebi svojstven način, sluzi sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu ´alejhi we sellem, i poziva u tewhid slijedeći pravac ispravnih generacija sa jasnim dokazom.
Napisao je mnogobrojne naučne radove i tekstove u kojima se doticao svih šerijatskih grana, poučavajući nas propisima naše vjere i opominjući na mnoge zabludjele frakcije, koje svojim vjerovanjem odstupaju od ispravnog vjerovanja i sunneta Allahovog poslanika, sallallahu ´alejhi we sellem. Prošle godine je izdao knjigu pod nazivom „Historijat kiraeta u Bosni i Hercegovini“, u kojoj se dotakao izučavanja Kur´ana i njegovih znanosti na našem području.Šejh je ove godine objavio knjigu pod nazivom “Na vagi hanefijskog mezheba”, koju je uvakufio za izgradnju objekta u vlasnistvu Centra za edukaciju “Emanet” Mostar.
Allah ga je učinio sebebom da se mnogi pokaju i vrate dini-islamu, ispravnom vjerovanju i slijeđenju sunneta Poslanika, sallallahu ´alejhi we sellem, među kojima je veliki broj omladine koji su nemar i uspavanost zamjenili robovanjem Jedinom, Uzivšenom Allahu tebareke ve te ´ala.

FACEBOOK PROFIL NOVOSTI I OBJAVE
Od ovog predavača:

 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)