Prof. Enes Julardžija

 

BIOGRAFIJA
Rođen je 1975 godine u Tešnju. U toku agresije na BiH bio je aktivni pripadnik Armije BiH. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu i islamski fakultet u Medini na odsjeku Dawa i Akida. Živi i radi u Tešnju. Aktivno radi na polju dawe od svog dolaska u BiH. Održao je veliki broj predavanja, hutbi i radio emisija. Izdavač je nekoliko islamskih knjiga poznatih autora prevedenih na naš jezik, od kojih su Knjiga Šerijata poznato djelo Imama Berbeharija i Komentar Tahavijine poslanice o vjerovanju od Ibni Ebi el-Iza el-Hanefija, velikog islamskog učenjaka. Obije ove knjige su u više tomova a izdat je zasada samo prvi tom od njih.

FACEBOOK PROFIL


Izdvojeno od ovog predavača:

 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)