Prof. Hajrudin Ahmetović

Hajrudin Ahmetovic 33

BIOGRAFIJA

Hajrudin Ahmetović, sin Tahira i Zejnebe, rođen je 8.5.1978. godine u gradu Gračanici. Osnovnu i srednju školu završio je u svome rodnom mjestu. Nakon završene srednje škole upisuje Ekonomski fakultet u Tuzli. Poslije završetka druge godine studija, radi prijemni ispit za školovanje na Medinskom univerzitetu, gdje naredne godine i odlazi. U Medini Munevveri dvije godine provodi na Institutu za arapski jezik, a potom upisuje Fakultet misionarstva i temelja vjere. Nakon četiri godine, tj. 1427.H.g./2006.god. završava spomenuti fakultet sa odličnim uspjehom.

EDUKACIJA
Završio je Fakultet misionarstva i temelja vjere na Islamskom univerzitetu u Medini, KSA.
Tokom svog školovanja u Medini Munevveri prisustvovao je predavanjima i skupovima istaknutih učenjaka od kojih su i:
-Muhammed Muhtar eš-Šenkiti koji je tada komentarisao djelo Umdetul-Ahkam.
-Abdul-Muhsin el-Abbad koji je tada komentarisao pojedine od Šest hadiskih zbirki.
-Hamid b. Ahmed b. Ekrem el-Buhari s kojim se družio pune tri godine i od njega preuzeo brojna djela sa senedom i dobio idžazetnamu da ih dalje prenosi. Od tih djela je i Muvveta imama Malika, rivajet Muhammeda b. el-Hasena eš-Šejbanija.
-Abdul-Mennan b. Safhan el-Buhari, jedan od učenika šejha Ibnu Usejmina s kojim se družio punih pet godina i kod njega stekao znanje iz brojnih islamskih disciplina.
RAD NA POLJU EDUKACIJE I IZDAVAŠTVA
Nakon okončanja studija u Medini, aktivno se bavi islamskim misionarstvom i do sada je u tom smislu održao oko 3000 predavanja u raznim bh. sredinama i producirao oko 1000 radio i tv emisija. Već više od deset godina aktivno radi na pripremi islamskog da'wetskog časopisa El-Asr.
Zasnovao je prevodilačku djelatnost iz koje je do sada svjetlo dana ugledalo više knjiga, između ostalih Sveobuhvatni pokazatelj znanja i njegove vrijednosti od islamskog autoriteta Ibnu Abdil-Berra, Ramazanska sijela od uvaženog šejha Muhammeda b. Saliha el-Usejmina, Razumijevanje fikhskih dokaza od dr. Aida el-Karnija i Komentar Paganskih običaja od šejha Saliha el-Fevzana.
Ima i nekoliko autorskih djela, od kojih su i: Djela srca, Osjeti blagodati ramazana, Žena u okrilju islama, Urok, sihr i džinski napad – zaštita i liječenje u skladu s Kur’anom i sunnetom, Ovo je Muhammed, Allahov Poslanik; dok na objavljivanje čekaju: Komentar Četrdeset Nevevijevih hadisa, Ovo je rješenje, Upoznaj svoga Gospodara kroz Njegova lijepa imena, Vjera je ophođenje i Komentar Umdetul-Ahkama.

KONTAKT: hajrudinahmetovic.ha@hotmail.com

FACEBOOK STRANICA I NOVOSTI

 

Izdvojeno od ovog predavača:

 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)