Hfz. Dr. Hakija Kanurić

Hakija Kanuric

BIOGRAFIJA

Hfz. dr. Hakija Kanurić rođen je 30. 11. 1971. godine u Jezerskom u Bosanskoj Krupi. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju elektrotehničku školu završio je u Zagrebu 22. 6. 1990. godine.U Rijadu doktorirao šejh Hakija Kanurić 165
Akademski put stjecanja šerijatskog znanja započinje 1998. godine odlaskom u Jordan radi učenja arapskog jezika. Početkom 1999. godine upisuje se na Institut za arapski jezik u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, pri Islamskom Univerzitetu “Imam Muhammed b. Saud”, koji je okončao 10. 6. 2000. godine. Fakultet islamskog prava upisuje na istom univerzitetu gdje je 25. 12. 2004. godine i diplomirao.
U Rijadu doktorirao šejh Hakija Kanurić 164Postdiplomski studij nastavio je na Visokom institutu islamskog sudstva, na Odsjeku za komparativni fikh, na Islamskom univerzitetu “Imam Muhammed b. Saud”, gdje je 24. 2. 2008. godine stekao zvanje magistra sa počasnom titulom prvog stepena. Zatim nastavlja doktorske studije na istom Institutu gdje je i doktorirao.

Pročitajte čitavu biografiju ovdje DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)