Halka Hadisa – Tabački Mesdžid 2017

Naša najbitnija misija jeste da prenesemo svoje vrijednosti na slijedeću generaciju. Da one koji dolaze iza nas, vidimo na sedždama, da ih vidimo u namazu, da ih vidimo u džamiji, da vidimo kako poštuju roditelje, da vidimo da su uspješni u školama i u životima. To je naša najveća misija. (hfz. Kenan Musić)

Za sve one koji su nekada dolazili, inače dolaze i dalje namjeravaju dolaziti, te za one koji nikada nisu, ali imaju nijjet doći u Tabački mesdžid – bujrum.

Posjetite zvanični YouTube kanal Tabački Mesdžid

Halke hadisa iz 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 na ovom linku

Halke hadisa iz 2016 godine na ovom linku

 

ZA PREUZIMANJE OTVORITI LINK I KLIKNUTI NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)