Hfz. Jusuf Barčić

TEKST SA BIOGRAFIJOM ŠEJHA JUSUFA BARČIĆA (r:h.m.) NAPISAO JE HFZ. AMIR SMAJIĆ
Sjećanje na Šejha Jusufa Barčića
piše: Amir Smajić,
(1387 – 1428 h.g., 1967 – 2007 god.) Iz dana u dan se broj onih koji su posjećivali njegova predavanja i nastojali da dođu do njega povećavao, što su primjetili Allahovi neprijatelji i pokušavali na sve načine da poremete. Od toga su i svima nama dobro poznata dešavanja u selu vezana za mesdžid, a zatim jaki medijski udari sa svih strana. Šejh, rahimehullah, se u jednom trenutku osjećao napuštenim čak i od mnogih oni koji se pripisuju slijeđenju Sunneta, ali to ga, rahimehullah, nije pomelo niti oslabilo niti zaustavilo. Naprotiv, samo mu je povećalo ustrajnost i istinski oslonac na Uzvišenog Allaha, dželle ve ‘ala. Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dželle še’nuhu, koji učini znanje velikom počašću na dunjaluku i ahiretu, i odlikova njegove nosioce lijepim spomenom u Kitabu i Sunnetu, pa objavi najboljem poslaniku i Svome miljeniku, Muhammedu odabraniku, neka najbolji i najpotpuniji salavat i selam pripadne njemu: “Reci: Zar su isti oni koji znaju i koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!” (Prijevod značenja Ez-Zumer, 9.) čitaj više


PREPORUKA


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)