Nezim Halilović – Muderis

BIOGRAFIJA

Rođen je 15. marta 1965. godine, u Žepi. Završio OŠ u Žepi i 1979. godine upisao GHM u Sarajevu, koju završava 1983. godine.
Na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu studirao je od 1986-1991. godine i diplomirao na Fakultetu arapskog jezika, odsjek Arapska književnost.
Od 1991-1997. godine bio je na dužnosti glavnog imama u Konjicu. U periodu agresije na BiH bio je komandant 4. Muslimanske slavne brigade. Dva puta ranjavan i dobitnik je najvišeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan i priznanja Zlatni grb sa mačevima. U periodu 1997-1999. g. bio član Parlamenta BiH, a od 1997. do danas na dužnosti je direktora Vakufske direkcije u Sarajevu. Po položaju je član Rijaseta i hatib je džamije Kralj Fahd od njenog proklanjavanja, septembra 2001. godine.
Oženjen je i ima četvoro djece: dvije kćerke i dva sina.

www.rijaset.ba

FACEBOOK PROFIL


 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)