Početak i kraj – Serijal – Omar Suleiman

Serija pod nazivom “Početak i Kraj” sa šejh Omar Suleiman, bosanski prevod

Stvaranje, Ograničenja, Sumnje u vjeri, Stvoritelj

Posjetite YouTube kanal Ummet Media

 

 

 


ZA PREUZIMANJE KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)