Mr. Osman Smajlović

BIOGRAFIJA

Osman Smajlović rođen je 1975. godine u Novom Šeheru kod Maglaja, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Već pri prvim pucnjima na našim prostorima, dobrovoljno se prijavljuje u redove odbrambenih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon osnivanja odreda “El-Mudžahidin”, uključuje se u ovu i više nego uspješnu jedinicu čiji je pripadnik bio sve do svršetka rata. Godine 2001. primljen je na Univerzitet ‘’Ummul-Qura’’ u Mekki El-Mukerremi na kojem uspješno završava Institut arapskog jezika, a potom upisuje Fakultet da’ve i usuli-dina” na Odsjek za akidu. Nakon završenog studija akide, primljen je, među rijetkim stranim studentima, na postdiplomski studij na Odsjeku za islamsku kulturu. Pored ovog akademskog puta našeg brata magistra, bitno je spomenuti i to da je njegova supruga također završila Institut arapskog jezika i Fakultet šerijata, na Odsjeku za šerijat na Univerzitetu ‘’Ummul-Qura’’. Sa suprugom ima četvero djece: Muaza, Mus’aba, Šejmu i Malika. Njegov najstariji sin je hafiz časnog Kur’ana i tenutno pohađa prvi razred Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku.

6. rebiul-evvela 1433. h. g., što odgovara 29. januaru 2012. god.  Brat Osman Smajlović odbranio je magistarski rad na temu “Vakia es-sekafeti el-islamije ve et-tehaddijat elleti tuvadžihuha fi el-Busneti vel-Hersek” / “Islamska kultura u Bosni i Hercegovini danas i izazovi sa kojima se susreće”.

Procitaj više: www.minber.ba

FACEBOOK PROFIL


 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)