Dr. Safet Kuduzović

BIOGRAFIJA
Magistrirao na hadiskim naukama pri jordanskom univerzitetu, a magistarska disertacija je bila na temu: „Skrivene mahane hadisâ koji govore o spajanju i kraćenju namazâ.“

Dana 15.05.2013, na Univerzitetu Mekka El-Mukerrema u Džeddi,je odbranio svoj doktorski rad i to odličnom ocjenom.
Doktorska disirtacija je bila na temu: Valorizacija hadisa koji se koriste u hanefijskoj pravnoj školi,a nisu zabilježeni s lancima prenosilaca u hadiskim zbirkama, kroz djelo „Bedaeus-sanâia“ od imama El-Kâsanija.

Safet Kuduzović je autor nekoliko djela;
“Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, namaza”. Ovo djelo ima tri različita izdanja. Prvo izdanje je čisto hadiska studija. Drugo izdanje je proširena verzija prethodnog s posebnim akcentom na komparativni fikh. Treće izdanje je skraćena verzija džepnog formata koja ja štampana u desetine hiljada primjeraka kao poklon muslimanima u BiH i šire.
“Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, posta”, “Stav islama o brijanju brade, pušenju i muzici”, “Pravni propisi dženaze”, “Džuma namaz – pravni propisi”, “Odlike i propis namaza u džematu”, “Kurban i akika – pravni propisi”, ” Fetve, pravne decizije”, “Čudesni svijet snova” i druga djela.

FACEBOOK STRANICA I NOVOSTI


[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Safet-Kuduzovi%C4%87-1819196525023053/” box_width=”500” box_height=”” locale=”bs_BA” responsive=”1” show_faces=”1” show_stream=”1” hide_cover=”0” small_header=”0” hide_cta=”0” ]

Od ovog predavača:

 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)