TEFSIR KUR´ANA | DR.SAFET KUDUZOVIĆ

Korišten je tefsir imama Ebu Abdillah el-Kurtubi koji spada u najznačajnija i najobimnija djela tefsirske znanosti uopće.
Shodno naučnom profilu imama Kurtubija, njegov tumač Kur'ana istinska je enciklopedija tematskog i analitičkog pristupa kur'anskom tekstu i izdašan je izvor sunnetske i hadiske znanosti kao nužne i nezaobilazne pretpostavke razumijevanja Kur'ana.DOWNLOAD


ZA PREGLED – SLUSANJE – GLEDANJE – LIJEVI KLIK

ZA PREUZIMANJE – LIJEVI KLIK PA NA STRELICU NA DESNOJ STRANI