Umdetul Ahkam – dr. Safet Kuduzović

Umdetul Ahkam – dr. Safet Kuduzović

Ko želi da uči propise od nijjeta, tahareta (čistoće), abdesta, gusula, tejemuma, namaza, namaza u džematu, namaza musafira…kroz ČETIRI PRAVNE ŠKOLE neka presluša pažljivo ove dersove. Šejh je obradio ovu tematiku na jednostavan način.
Ima oko 130 mp3 predavanja, mogu se poskidati. Ova sporedna hadiska zbirka ima u sebi oko 400 hadisa i svi su iz Buharije i Muslima, osim onih koje prenose samo Buhari ili samo Muslim. Ova zbirka se izučava na fakultetima i nezaobilazno je djelo iz fikha, pogotovo za početnike… (Amir Duraković)

Zanimljivo je i spomenuti da je šejhu bilo potrebno 5 godina da završi sa ovim djelom. Ovo on lično spominje među zadnjim dersovima komentara na Kitabu Et-Tevhid i zanimljiv događaj s bratom koji je cijelo vrijeme bio na dersovima, a na kraju nije znao da se djelo zove ‘Umdetul Ahkam’ već je mislio ‘Ummetul Ahkam’

 

DOWNLOAD KOMPLETAN SERIJAL U AUDIO MP3 FORMATU

OTVORITI LINK PA KLIK NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

 

Umdetul Ahkam 1-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 58.6M
Umdetul Ahkam 2-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 59.7M
Umdetul Ahkam 3-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 81.3M
Umdetul Ahkam 4-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 61.5M
Umdetul Ahkam 5-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 61.9M
Umdetul Ahkam 6-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 79.4M
Umdetul Ahkam 7-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 35.4M
Umdetul Ahkam 8-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 61.0M
Umdetul Ahkam 9-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 63.8M
Umdetul Ahkam 10-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 54.7M
Umdetul Ahkam 11-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 63.6M
Umdetul Ahkam 12-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 55.5M
Umdetul Ahkam 13-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 62.1M
Umdetul Ahkam 14-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 63.4M
Umdetul Ahkam 15-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 58.0M
Umdetul Ahkam 16-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 63.6M
Umdetul Ahkam 17-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 62.9M
Umdetul Ahkam 18-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 61.0M
Umdetul Ahkam 19-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 63.2M
Umdetul Ahkam 20-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 33.1M
Umdetul Ahkam 21-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 28.8M
Umdetul Ahkam 22-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 62.5M
Umdetul Ahkam 23-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 47.8M
Umdetul Ahkam 24-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 77.7M
Umdetul Ahkam 25-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 95.8M
Umdetul Ahkam 26-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 117.6M
Umdetul Ahkam 27-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 74.8M
Umdetul Ahkam 28-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 52.9M
Umdetul Ahkam 29-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 55.3M
Umdetul Ahkam 30-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 24.2M
Umdetul Ahkam 31-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 55.5M
Umdetul Ahkam 32-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 101.4M
Umdetul Ahkam 33-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 24.9M
Umdetul Ahkam 34-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 54.6M
Umdetul Ahkam 35-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 40.7M
Umdetul Ahkam 36-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 33.6M
Umdetul Ahkam 37-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 69.9M
Umdetul Ahkam 38-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 80.2M
Umdetul Ahkam 39-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 48.1M
Umdetul Ahkam 40-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 45.1M
Umdetul Ahkam 41-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 74.0M
Umdetul Ahkam 42-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 47.5M
Umdetul Ahkam 43-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 49.8M
Umdetul Ahkam 44-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 46.5M
Umdetul Ahkam 45-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 32.4M
Umdetul Ahkam 46-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 26.0M
Umdetul Ahkam 47-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 39.3M
Umdetul Ahkam 48-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 42.0M
Umdetul Ahkam 49-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 49.7M
Umdetul Ahkam 50-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 49.8M
Umdetul Ahkam 51-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 50.6M
Umdetul Ahkam 52-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 68.9M
Umdetul Ahkam 53-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 28.1M
Umdetul Ahkam 54-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 42.1M
Umdetul Ahkam 55-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 33.0M
Umdetul Ahkam 56-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 36.8M
Umdetul Ahkam 57-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 58.3M
Umdetul Ahkam 58-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 34.9M
Umdetul Ahkam 59-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 30.8M
Umdetul Ahkam 60-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 42.9M
Umdetul Ahkam 61-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 45.7M
Umdetul Ahkam 62-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 49.6M
Umdetul Ahkam 63-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 33.8M
Umdetul Ahkam 64-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 35.5M
Umdetul Ahkam 65-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 58.9M
Umdetul Ahkam 66-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 54.5M
Umdetul Ahkam 67-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 81.7M
Umdetul Ahkam 68-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 52.7M
Umdetul Ahkam 69-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 36.0M
Umdetul Ahkam 70-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 45.3M
Umdetul Ahkam 71-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 38.1M
Umdetul Ahkam 72-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 64.1M
Umdetul Ahkam 73-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 56.3M
Umdetul Ahkam 74-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 51.5M
Umdetul Ahkam 75-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 50.3M
Umdetul Ahkam 76-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 54.3M
Umdetul Ahkam 77-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 115.3M
Umdetul Ahkam 78-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 43.7M
Umdetul Ahkam 79-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 56.7M
Umdetul Ahkam 80-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 50.1M
Umdetul Ahkam 81-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 39.6M
Umdetul Ahkam 82-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 55.5M
Umdetul Ahkam 83-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 48.5M
Umdetul Ahkam 84-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 42.6M
Umdetul Ahkam 85-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 25.9M
Umdetul Ahkam 86-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 34.0M
Umdetul Ahkam 87-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 24.0M
Umdetul Ahkam 88-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 62.2M
Umdetul Ahkam 89-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 34.8M
Umdetul Ahkam 90-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 65.4M
Umdetul Ahkam 91-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 85.0M
Umdetul Ahkam 92-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 55.4M
Umdetul Ahkam 93-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 51.3M
Umdetul Ahkam 94-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 41.7M
Umdetul Ahkam 95-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 34.0M
Umdetul Ahkam 96-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 46.6M
Umdetul Ahkam 97-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 88.7M
Umdetul Ahkam 98-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 67.8M
Umdetul Ahkam 99-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 122.9
Umdetul Ahkam 100-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 55.1M
Umdetul Ahkam 101-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 64.6M
Umdetul Ahkam 102-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 60.0M
Umdetul Ahkam 103-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 23.8M
Umdetul Ahkam 104-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 61.4M
Umdetul Ahkam 105-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 46.5M
Umdetul Ahkam 106-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 95.9M
Umdetul Ahkam 107-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 41.7M
Umdetul Ahkam 108-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 11.1M
Umdetul Ahkam 109-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 41.3M
Umdetul Ahkam 110-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 74.8M
Umdetul Ahkam 111-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 60.0M
Umdetul Ahkam 112-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 30.9M
Umdetul Ahkam 113-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 43.3M
Umdetul Ahkam 114-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 42.8M
Umdetul Ahkam 115-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 37.9M
Umdetul Ahkam 116-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 33.3M
Umdetul Ahkam 117-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 63.7M
Umdetul Ahkam 118-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 63.8M
Umdetul Ahkam 119-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 61.6M
Umdetul Ahkam 120-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 75.5M
Umdetul Ahkam 121-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 60.7M
Umdetul Ahkam 122-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 48.4M
Umdetul Ahkam 123-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 67.0M
Umdetul Ahkam 124-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 50.7M
Umdetul Ahkam 125-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 32.1M
Umdetul Ahkam 126-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 82.4M
Umdetul Ahkam 127-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 30.6M
Umdetul Ahkam 128-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 65.9M
Umdetul Ahkam 129-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 44.7M
Umdetul Ahkam 130-130-dr Safet Kuduzovic.mp3 101.4M