Prof. Samir Avdić

BIOGRAFIJA
Rođen je 1975. g. u Tešnju. U toku agresije na BiH bio je aktivni pripadnik armije BiH. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu i islamski fakultet odsjek za Dawu i Akidu na Islamskom univerzitetu u Medini, gradu Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Po dolasku sa studija aktivno radi na pozivanju u Allahovu s.v.t. vjeru. Na tom polju održao je ogroman broj predavanja, hutbi i tribina, kao i radio emisija na nekoliko lokalnih radio stanica. Preveo je i priredio jako lijepo i bitno akidsko djelo Komentar 10 djela koje izvode iz vjere, (djelo je Imama Muhammeda ibn Abdulvehaba, a komentar je napisao šejh Hasan el-Avadži).  Samir Avdić živi u Sarajevu.


 
 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)