Prof. Sanel Ramić

BIOGRAFIJA
Rođen je 1978 godine u Sarajevu. Završio je Arapski jezik u Jordanu i islamski fakultet u Medini na odsjeku Dawa i Akida. Živi i radi u Sarajevu. Aktivno radi na polju dawe od svog dolaska u BiH. Održao je veliki broj predavanja, hutbi i radio emisija. Izdavač je knjige  Komentar Allahovih lijepih imena.  Knjiga ima dva tomova a izdat je zasada samo prvi tom. Jedan je od najaktivnijih mlađih daija u BiH.


 

 Od ovog predavača:


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)