Mr. Sead Islamović

FACEBOOK  YOUTUBE

Izdvojeno od ovog predavača:

 

 

 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)

TEFSIR KUR'ANA

Allahovo obraćanje melekima – Tefsir Kur'ana Sura El Bekare 30,31,32,33 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Bolest Srca – Tefsir Kur'ana sura El Bekare 10 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Brdo lebdi iznad njihovih glava – mr Sead Islamovic.mp3

Naredba da se učini sedžda Ademu a.s Tefsir Kur'ana Sura El Bekare 34 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Naređujete drugima dobro, a sebe zaboravljate Sura El Bekare 44 i 45 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Niti će se bojati niti će tugovati Tefsir Kur'ana Sura El Bekare 38,39 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Opasnost Licemera Tefsir Kur'ana sura Bekare 8 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Oporuka sinovima israilovim Tefsir Kur'ana sura El Bekare 40,41 i 42 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Počni od sebe Tefsir Kur'ana sura El Bekare 43ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Rascepljenje Mora Tefsir Kur'ana Sura El Bekare 50,51,52 i 53 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Silazak Adema na zemlju Tefsir Ku'ana Sura El Bekare 35,36 i 37 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Tefsir Kur'ana – sura El Bekare 28 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Tefsir Kur'ana Sura El Bekare 1 dio – mr Sead Islamovic.mp3

Tefsir Kur'ana sura El Bekare 17 – 25 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Tefsir Kur'ana sura El Bekare 2 dio – mr Sead Islamovic.mp3

Tefsir Kur'ana sura El Bekare 26 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Tefsir sura El Fatiha – mr Sead Islamovic.mp3

Trenutak sa Sudnjeg dana Tefsir Kur'ana sura El Bekare 45 – 49 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Uslovi za pokajanje kod sinova Israilovih 53 – 56 ajet Sura El Bekare – mr Sead Islamovic.mp3

Uživanje džennetlija Tefsir Kur'ana sura El Bekare 26 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

Voda provire iz kamena – mr Sead Islamovic.mp3

Žestoka Kazna Tefsir Kur'ana Sura El Bekare 57,58 i 59 ajet – mr Sead Islamovic.mp3

 

SIRA ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu alejhi ve sellem

1 Uvod u Siru – prof. Sead Islamovic.mp3

Bitka na Bedru – prof. Sead Islamovic.mp3

Bitka na Uhudu (DRUGI DIO) – prof. Sead Islamovic.mp3

Bitka na Uhudu – prof. Sead Islamovic.mp3

Dogadjaji nakon Uhuda – prof. Sead Islamovic.mp3

Dvoboj muslimanskih velikana i mušrika Meke – prof. Sead Islamovic.mp3

HIDŽRA – prof. Sead Islamovic.mp3

Mučenje muslimana – prof. Sead Islamovic.mp3

NOĆNO PUTOVANJE(Isra i Miradz) – prof. Sead Islamovic.mp3

Opsti bojkot protiv muslimana – prof. Sead Islamovic.mp3

Period Objave – prof. Sead Islamovic.mp3

Period prije rodjenja Muhammeda salallahu aleyhi ve sellem – prof. Sead Islamovic.mp3

Rodjenje Muhammeda sallallahu aleyhi we sellem – prof. Sead Islamovic.mp3

Ulazak Allahovog poslanika u Medinu – prof. Sead Islamovic.mp3

Velikani prihvataju islam (Hamza Omer) – prof. Sead Islamovic.mp3