Dr. Šefik Kurdić

BIOGRAFIJA

Rođen 06. 04. 1958.

Doktor nauka u oblasti hadiskih znanosti 1997.god. Univerzitet ez-Zejtuna, Tunis. Naslov doktorske disertacije: El-‘Inajetu bi-l-hadisu-n-nebevi fi-l-Bosna munzu fethiha ila evahiri-l-karni-l-išrine/Briga na očuvanju hadisa u Bosni od dolaska Osmanlija do kraja XX stoljeća.

Magistar u oblasti hadisa i hadiskih znanosti 1986-1990 Islamski pravni fakultet, Univerzitet ez-Zejtuna, Tunis. Naslov magistarske disertacije: Ebu Bišr ed-Dulabi ve kitabahu El-Kuna ve-l-esma’ ve Ez-Zurrijje et-tahire/Ebu Bišr ed-Dulabi i njegova dva djela: El-Kuna ve-l-esma’ i Ez-Zurrijje et-Tahire. Islamski teološki fakultet 1978- 85 Islamski teološki fakultet, sadašnji Fakultet islamskih nauka, Sarajevo.

Srednja škola 1973-78. Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo (pet godina)

FACEBOOK PROFIL


 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)