Mr. Semir Imamović

BIOGRAFIJA
Rođen je 1395 h.g. (1974 g.) u mjestu Sćipe, kraj Prozora. Odrastao je u Bugojnu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. U toku agresije na BiH bio je aktivan pripadnik armije BiH. Nakon rata odlazi na stuje u Medinu, grad Allahovog Poslanika, gdje završava arapski jezik, fakultet šerijatskog prava kao i postdiplomski studij šerijatskog prava. Autor je dvije knjige: Dragulj iz riznice islamskog prava i Savremena pitanja – islamski odgovori, a na putu pozivanja u Allahovu s.v.t. vjeru održao je ogroman broj predavanja uglavnom na teme islamskog prava ali i sa drugom tematikom. Trenutno je urednik islamskog časopisa SAFF.

 

FACEBOOK PROFIL

 DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)