Da li ce dobri ljudi u džehennem – AbdurRahim Green