Ko je najveći islamski učenjak/mudžtehid u savremenom dobu?

Ovo je dio komentara jednog od vjerskih načela poznatog djela velikog učenjaka Muhammeda bin Abdulvehhaba, rahimehullah. Naziv tog djela je “Nevakidul-islam”, tj. djela koja poništavaju islam. Možete ga pronaći na ovom linku, na bosanskom jeziku: https://d1.islamhouse.com/data/bs/ih_…                           Pogledajte i ostala predavanja od Muhammed el-Hasan el-Dedew […]

Pogledaj više