ATEIZAM vs RELIGIJA – Šta je logičnije

Ateizam zahtjeva vjerovanje! Potrebno je puno vjere da misliš da je sve nastalo od ničega. Za vjerovanje u postojanje Boga potreban je samo razum.

Pogledaj više