Odgovor Pierre Vogel-a o nošenju marame

Odgovor Pierre Vogel-a o nošenju marame.   Pogledajte i preuzmite i ostala predavanja od Piere Vogel sa prevodom na bosanski jezik ovjde

Pogledaj više