Vezanje ruku kijam i prvi rekat

Namaz Poslanika s.a.v.sNAMAZ PO SUNNETU POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S
ONAKO KAKO JE TO POJASNIO DR. SAFET KUDUZOVIC U SVOJOJ KNJIZI:
“SVOJSTVA POSLANIKOVOG NAMAZA od abdesta do zikra” (prosireno izdanje)

Vezanje ruku

Ruke se vezu na prsima i to na 3 nacina: Obuhvatiti sa cetiri prsta podlakticu s jedne i palcem s druge strane, ili staviti dlan desne preko poledjine dlana lijeve ruke, zgloba i podlaktice, ili staviti desnu ruku na podlakticu lijeve. Pogled u mjesto sedzde

Uzviseni Allah kaze: “Uspjeli su vjernici, koji namaze svoje skruseno obavljaju.” (El-Mu'minun 1-2)

Dok klanjac stoji u namazu njegov pogled ce biti usmjeren ka mjestu sedzde. Bez okretanja lijevo desno, bez dizanja pogleda prema nebu. Dove kojima je Poslanik s.a.v.s pocinjao namaz

“ALLAHUMME BAID BEJNI VE BEJNE HATAJAJE KEMA BA'ADTE BEJNEL-MEŠRIKI VEL-MAGRIB, ALLAHUMME, NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA JUNEKKA ES-SEVBUL-EBJEDU MINED-DENES, ALLAHUMME-GSILNI MIN HATAJAJE BIL-MAI VES-SELDŽI VEL-BERED”
(Allahu moj, udalji me od grijeha mojih kao sto si udaljio istok od zapada. Allahu moj, ocisti me od grijeha kao sto se cisti bijela odjeca od prljavstine. Allahu moj, saperi s mene moje grijehe vodom, snijegom i gradom).

“ALLAHU EKBERU KEBIRA, VEL-HAMDU LILLAHI KESIRA VE SUBHANALLAHI BUKRETEN VE ESILA”
(Allah je najveci, svaka hvala pripada Allahu i neka je slavljen jutrom i uvecer)

“SUBHANEKE ALLAHUMME VEBIHAMDIKE VE TEBAREKSMUKE VE TEALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUK.”
(Slavljen neka si, Gospodaru moj. Tebi hvala pripada. Slavljeno neka je ime Tvoje i uzviseno velicanstvo. Nema boga osim Tebe)Ucenje Kur'ana u namazu

Prije pocetka ucenja Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio je Allaha da ga zastiti od prokletog sejtana rijecima:

“ALLAHUMME, INNI EUZUBIKE MINEŠ-ŠEJTANIR-RADŽIM MIN HEMZIHI VE NEFSIHI NEFHIH”
(Allahu moj, Tebi se utjecem od prokletog sejtana, od njegovih spletki, njegove obmane i njegove oholosti)

“EUZU BILLAHIS-SEMI'IL-ALIMI MINEŠ-ŠEJTANIR-RADŽIM, MIN HEMZIHI VE NEFHIHI VE NEFSIH.”
(Utjecem se Allahu, Onome koji sve cuje i sve zna, od prokletog sejtana, od njegovih spletki, njegove oholosti i njegove obmane)

Potom bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proucio bismillu.

“BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM”
(U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog)

Ummu-Seleme, r.a., pitana je o Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, ucenju u namazu, pa je odgovorila: “Ucio je ajet po ajet.” U drugoj predaji stoji: “Ucio bi ajet po ajet.”

Ucenje iza imama

Ako imam uci naglas muktedija (onaj koji klanja za imamom) uci samo El-Fatihu, a ako imam uci u sebi, tada muktedija uci El-Fatihu i odlomak iz Kur'ana, osim na zadnjem rekatu trorekatnih i dva zadnja rekata cetvororekatnih namaza, gdje je dovoljno prouciti samo El-Fatihu.

Dok imam uci naglas nije dozvoljeno uciti iza njega mimo El-Fatihe, po konsenzusu islamskih ucenjaka. Muktedija ce poceti sa El-Fatihom, nakon sto imam zavrsi sa ucenjem ove casne sure.

Nakon sto imam zavrsi ucenje El-Fatihe muktedije ce zajedno sa imamom izgovoriti “Amin” naglas.