Virtuelni muzej genocida nad Bošnjacima

U naučnim, istraživačkim i predstavljačkim formama genocid nad Bošnjacima dosad je parcijalno tretiran, ali sav taj materijal nikada nije umrežen pod jedan krov. Jevreji su tako sve materijale o holokaustu stručno obradili i klasificirali pod krovom Muzeja „Jad Vašem”, odakle su i podsticali multidisciplinarna istraživanja i predstavljanja holokausta. Budući da bi za izgradnju Muzeja genocida nad Bošnjacima bila potrebna i politička volja, a i pozamašna finansijska sredstva, kao rješenje se nudi medij virtuelnog muzeja, kao najsavremenija predstavljačka forma. Virtualni muzej genocida nad Bošnjacima ima za cilj da kroz online multimedijalnu prezentaciju predstavi korisnicima Interneta dokumente o kontinuitetu genocida nad Bošnjacima. Muzej se sastoji od interaktivnih digitalnih priča o pojedinim etapama genocida, kao i pojedinačnim događajima u kombinaciji sa digitaliziranim svjedočenjima, dokumentima I zapisima o tim događajima. Online prezentacija se može prilagoditi i on-site prezentaciji u fizičkom prostoru u kojoj bi se digitalni sadržaj prikazao na touch screen interaktivnom displeju.

Posjetite stranicu projekta “Virtuelni Muzej Genocida nad Bošnjacima”

https://vmgb.ba


 

 

Posjetite stranicu projekta “Virtuelni Muzej Genocida nad Bošnjacima”

https://vmgb.ba


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)