Dr. Zijad Ljakić

BIOGRAFIJA
Rođen u Majdanu kod Zavidovića 08.05.1971.god. od oca Sefira i majke Šahe gdje je odrastao. U istom gradu završava osnovnu i srednju školu. Godine 1990.
Nakon završetka srednje škole odlazi na odsluženje vojnog roka u Divulje kod Trogira (Hrvatska) gdje ga zatiče rat u Hrvatskoj 1991. u kojem i učestvuje. Nakon odsluženja vojnog roka studira geodetski fakultet u Sarajevu sve dok ga prisilno ne napušta u aprilu 1992. zbog ratnih dejstava. Od 1992. do kraja 1995. aktivnu učestvuje u odbrani BiH u postrojbama Armije BiH. Rat završava sa oficirskim činom poručnika, tj. kao komandir komandnog voda pri Artiljeriji 318. brdske brigade. Nakon rata studira i završava Islamsku pedagošku akademiju u Zenici, radi kao vjeroučitelj, a zatim nastavlja studij u Saudijskoj Arabiji gdje je trenutno na postdiplomskom. Oženjen je i ima petero djece.
Studije i naučno-davetski rad
Godine 1990. završava srednju geodetsku, a nakon odsluženja vojnog roka studira geodetski fakultet u Sarajevu sve do početka rata u BiH. Godine 1996. upisuje Islamsku pedagošku akademiju u Zenici a diplomira 1999.god. Zatim 1998.god. biva primljen na Univerzitet Imam Muhammed ibn Saud u Rijadu (Saudijska arabija).
Na Univerzitetu Imam Muhammed ibn Saud u Rijadu uči i usavršava arapski jezik na Institutu arapskog jezika (što traje tri godine), a zatim upisuje Šerijatski fakultet (Fakultet islamskog prava). 2005.god diplomira na Šerijatskom fakultetu sa počasnom titulog drugog stupnja.
Zatim upisuje magistrat na Visokom institutu za kadije odjel komparativni fikh (gdje se izučavaju svi fikhski mezhebi). Godine 2008. diplomira kao kadija i magistar komarativnog fikha. Iste godine upisuje doktorat na istom institutu i odjelu. Trenutno piše doktorsku disertaciju na temu “Nadoknada za štete povrede dionica na berzi“.
Davetskim radom se bavi od 1997.god. pa sve do dana danas shodno okolnostima i mogućnostima. Od njegovih autorskih djela je knjiga koja je objavljena pod naslovom “U islamu je odgovor na sva pitanja i sve probleme” a koja uglavnom tretira savremena šerijatska pitanja iz oblasti ekonomije, medicine i raznih drugih oblasti. Redovno održava ljetne šerijatske kurseve i raznorazna predavanja uz istovremeno objavljivanje tekstova na više web stranica koji liječe različita pitanja života muslimana.
Šejhovi i učenjaci kod kojih je učio
Od šejhova, učenjaka i fakiha kod koji je tražio znanje, prisustvovao njihovim dersovima, komentarima knjiga i predavanjima su između ostalih sljedeći:
– Šejh Abdullah El-Gudejan, član Stalne komisije za fetve i Vijeća visokorangiranih učenjaka. Učio je kod njega tri godine, čitao knjige “El-Gajsu el-hami’a” (iz usulul-fikha) i “El-Kavaidu es-s’adijje” i prisustvovao komentaru knjiga “Kitabut-tevhid” i “Usulul-fikh” (od hanefijskog učenjaka Kerhija).
– Šejh Abdullah El-Džibrin, član Vijeća visokorangiranih učenjaka. U toku dvije godine prisustvovao je komentaru knjiga”E’lamul-muvekki’in” i “Šerhuz-Zerkeši”.
– Šejh Salih El-Fevzan, član Stalne komisije za fetve i Vijeća visokorangiranih učenjaka. Takođe, prisustvovao komentaru knjiga “Kitabut-tevhid” i “Bulugul-meram”.
– Šejh Aburrahman El-Berrak, prisustvovao komentaru “El-akidetu el-vasitijje”.
Živi i studira u Rijadu. Kada boravi u BiH održi veliki broj predavanja i tribina po raznim BiH gradovima. Autor je knjige U islamsu su odgovori na sva pitanja. Odgovara na pitanja postavljena u šasopisu El-Asr, kao i u redakciji islamskog portala El-Hidaje, te mnogim drugim web portalima.

https://www.zijad-ljakic.com

 

FACEBOOK STRANICA I NOVOSTI


 

Više od ovog predavača:

 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)