Olakšani Fikh – Dr. Zijad Ljakić

Serijal predavanja na temu “Olakšani Fikh” sa Dr. Zijad Ljakić

Posjetite YouTube kanal  Prijatelj Živinice

 

DOWNLOAD (audio, mp3)

Otvoriti link pa klik na strelicu na desnoj strani

(koristite Google Chrome)